Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging, 1838-1993

Omschrijving

De genoemde inventarisnummers zijn voorlopige inventarisnummers. In het archief van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging zijn ook het archief van de Gereformeerde Schoolvereniging en het archief van de Fröbelvereniging opgenomen. Daarnaast is er in de inventaris een indeling naar de afzonderlijke scholen gemaakt. Rubriek 1.2.1 bevat stukken betreffende de afzonderlijke scholen ressorterende onder de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Leiden. Onder rubriek 1.2.2 vindt u stukken betreffende afzonderlijke scholen op gereformeerde grondslag. In correspondentie, jaarverslagen, leerlingenlijsten en personeelsdossiers van de verschillende verenigingen en scholen kan zich oorlogsgerelateerde informatie bevinden.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers