Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Persoonlijk archief van G.J. Minholts, inzake zijn werkzaamheden op maatschappelijk terrein (1934)1941-1978

Omschrijving

Gerrit Johannes Minholts werd geboren op 2 mei 1909. Zijn vader was sluiswachter van de Oostersluis. In de oorlogsjaren was hij werkzaam bij de Provinciale Voedselvoorziening en werd hij secretaris van de personeelsvereniging. In diezelfde jaren aanvaardde hij ook de functie van contactman voor het verzet in Noorddijk. Er werd illegale lectuur verspreid en onderduikers verkregen heimelijk de benodigde bonkaarten. G.J. Minholts was een overtuigd sociaal-democraat en aktief in de sociaal-democratische instellingen in Noorddijk (SDAP, AJC en PvdA). Meer dan 25 jaar bekleedde hij het raadslidmaatschap voor de gemeente Noorddijk, dat eind jaren zestig door Groningen geannexeerd werd. In de eerste naoorlogse jaren fungeerde het raadslid van Noorddijk als secretaris van de afdeling Noorddijk van het Nederlands Volks Herstel; oorlogs-slachtoffers moesten geregistreerd worden, goederen werden ingezameld en collecten dienden georganiseerd te worden. Op 9 mei 1989 overleed G.J. Minholts.

Een aantal stukken uit het archief heeft betrekking op de oorlogsjaren. Zie hiervoor de beschrijvingen op inventarisnummerniveau. Inventarisnummer 27 bevat foto's. Uit de beschrijving valt echter niet op te maken of deze foto's betrekking hebben op de oorlogsjaren.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 1-3 - Stukken betreffende of voortvloeiende uit werkzaamheden en aktiviteiten tijdens de oorlogsjaren: Afschriften van stukken, verzonden als secretaris van de personeelsvereniging 'Door Vriendschap Sterk' (DVS)., 1941 en z.d, verslag van een kamp in Ter Apel, waarschijnlijk georganiseerd door DVS., 1944, Afschriften van exemplaren van het cluborgaan van DVS, 't Schienvat, 1941-1945.

    Thema's

  • 5-7 - Stukken voortvloeiende uit werkzaamheden voor de 'Afdeling Noorddijk van het Nederlands Volks Herstel' (NVH): Afschriften van stukken, verzonden als secretaris van de Afdeling Noorddijk van het NVH, 1945-1947; Jaarverslag van de Afdeling Noorddijk van het NVH. Afschrift, 1945; Stukken betreffende collecten en inzamelingen van goederen, georganiseerd door het NVH in Noorddijk, 1945

    Thema's