Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Parochie van de Heilige Martha

Omschrijving

Op 25 januari 1909 werd de parochie van de Heilige Martha ingewijd door de bisschop van Haarlem, mgr. A.J. Callier. De pasgebouwde kerk bij de Hoefkade was toen nog niet compleet: het gedeelte aan de kant van de Hoefkade, alsmede de toren werden pas in 1924 voltooid. Ook de pastorie werd pas in 1924 afgebouwd.
De Tweede Wereldoorlog bracht moeilijkheden voor de parochie: de scholen werden door de Duitse bezettingsautoriteiten gevorderd. De klokken werden geroofd om omgegoten te worden tot wapens. Kapelaan Kooyman werd gevangen genomen en kwam tenslotte in het concentratiekamp Dachau terecht. Pastoor van Galen heeft erg veel moeite gedaan om hem vrij te krijgen, wat niet gelukte. De kapelaan keerde in 1945 weer in de parochie terug. In 1944 werd een VGLO-school in de parochie ingericht. Bij de bevrijding op 5 mei 1945 hield Pastoor Van Galen voor de verzamelde menigte een spontane feesttoespraak op de trap van de kerk.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

  • 96 - Ingekomen circulaires en brieven van het bisdom Haarlem en het dekenaat 's-Gravenhage betreffende de houding van de R.K. Kerk tijdens de oorlogsjaren, 1940-1945

    Thema's