Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de parochie Sint Jan's Onthoofding te Zoeterwoude, 1658-1997

Omschrijving

Inventarisnummer 129 bevat notulen van vergaderingen van het kerkbestuur 1854-1950. Inventarisnummer 215 bevat een notulenboek van de jongenscongregatie, 1930-1946. Mogelijk is in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie aanwezig.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 72f - Bisschoppelijke herderlijke brieven, 1818-1929, 1933-1972 NB. Onder andere brieven met betrekking tot oorlogsslachtoffers onder priesters, vermiste en teruggekeerde priesters. opsomming van gebeurtenissen in bisdommen. Brieven uit oorlogsjaren handelen over stellingname Nederlandse bisschoppen en hoe Nederlandse katholieken zich moeten opstellen ten opzichte van nationaalsocialistische organisaties en maatregelen van de bezetter, waaronder Kultuurkamer (brief 13 mei 1944), NSB. Arbeidsdienst (onder andere brief april 1942), Arbeidsinzet. Het inventarisnummer bevat ook een rapport over de houding der katholieke bisschoppen en hun indirecte invloed op het Nederlandse verzet (20 oktober 1944)

    Thema's