Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen Oss, 1604 - 1983

Omschrijving

Deken Verschure heeft 8 moeilijke jaren aan het hoofd van de parochie gestaan. De oorlogsjaren zijn aan de parochie M.O.O. niet onopgemerkt voorbij gegaan: in 1943 werden de kerkklokken door de Duitsers geroofd en omgesmolten. Deken Verschuren werd 4 juli 1942 in Den Haag ondervraagd door de Sicherheitspolizei. De Duitsers verboden hem nog brieven te sturen naar parochianen die in Duitsland te werk waren gesteld. Nog dezelfde maaqqnd werden kapelaan P. Brands en de rector van het ziekenhuis, Janssen, in gijzeling genomen. Pas anderhalf jaar later zijn zij vrij gelaten. Oss werd bevrijd 19 september 1944 maar daarmee was het oorlogsgeweld nog niet afgelopen. Van decernber 1944 tot half maart 1945 vlogen nog regelmatig V-1's over de stad. Toch kwam het kerkgebouw slechts licht beschadigd uit de oorlog. Deken Verschure heeft niet lang van de vrijheid mogen genieten: 12 mei 1947 overleed hij na een lang ziekbed.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers