Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Parochie Heilige Antonius en Lodewijk

Omschrijving

De parochie Heilige Antonius en Lodewijk bezat sinds 1845 een kerk aan de Prinsessegracht, de zogenaamde Boskantkerk. Voor deze kerk was de tweede wereldoorlog fataal. Reeds op 10 mei 1940 werden kerk en pastorie ernstig gehavend door enkele bommen die in de onmiddellijke omgeving neervielen. Op 3 maart 1945 zijn kerk en pastorie geheel uitgebrand tijdens het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart, waarbij ook het Korte Voorhout werd getroffen en de brand naar de kerk oversloeg. Gelukkig konden kerk en pastorie ontruimd worden, zodat het kerkzilver, het archief, en huisraad gered konden worden. Tijdelijk huurde men van het bestuur van de Nederlandse R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes de panden Nieuwe Havenstraat 74 en 76 als noodpastorie. Ondertussen kerkte men in kapellen en keek men uit naar overname van een kerk of nieuwbouw. In 1946 kreeg het kerkbestuur de gelegenheid op de Fluwelen Burgwal een tijdelijk stenen noodkerkje te bouwen, dat tot eind 1983 dienst zou blijven doen.De Bethlemkliniek behoorde tot de parochie Heilige Antonius en Lodewijk. De kliniek grensde aan de Boskantkerk. Op 10 mei 1940 werd de kliniek door bommen getroffen en ernstig beschadigd, waarbij de kraamvrouwen tijdelijk werden geëvacueerd en zelfs twee baby’s werden verwisseld zoals later bleek. Gelukkig kon het gebouw spoedig hersteld worden en weer in gebruik genomen. Bij het bombardement in 1945, dat voor de parochiekerk fataal werd, bleef de Bethlehemkliniek gespaard. In 1942 schonk het kerkbestuur aan de stichting R.K. Vrouwenkliniek Bethlehem de panden Prinsessegracht 8 en Casuariestraat 46 en 48 met bovenwoning.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers