Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Oukoop en Negenviertel, polder 1598 - 1978

Omschrijving

Oukoop was een polder die behoorde tot het in Utrecht gelegen Burggraafschap van Montfoort. Evenals polder Negenviertel - die tot het Land van Stein behoorde, eigendom van de stad Gouda - loosde het met een eigen molen. In het jaar 1609 sloten beide polders een accoord betreffende een gemeenschappelijke bemaling, de molen van Oukoop ging beide polders bemalen en beide polders werden samengevoegd.
De vroegere polder Negenviertel is het kleinste en zuidelijkste deel van de polder. Negenviertel is vrji nauwkeurig 9 Steinse viertelen (kwarthoeven) van elk 5 morgen, dus in totaal 45 morgen (39 hectaren) groot. Negenviertel is met de vroegere polder Oukoop verbonden door een watergang die tussen de Prinsen- of Wierikkerdijk en de Oukooper- en Negenviertelkade doorloopt. De polder wordt in het oosten beveiligd door de Prinsen- of Wierikkerdijk, in het westen wordt Negenviertel beveiligd door de Steinse kade en Oukoop door de Oukoopse kade, in het noorden vormt de polder een punt, in het zuiden wordt Negenviertel beveiligd door de IJsseldijk en Oukoop door de Steinse kade.

Verveningen in de polder bleven beperkt. De verveningsvergunningen werden in aanvang door de Staten van Utrecht verleend, zonder rekening te houden met het waterkeringsbelang van de Wierikkerdijk. Rijnland, Delfland en Schieland waren beducht op het gevaar van doorbraak van deze dijk. Zij drongen bij de Staten dan ook aan op toepassing van het Plakkaat op het slagturven, in 1595 uitgevaardigd. Dit plakkaat kon echter niet worden toegepast. In 1827 bestonden er plannen om de polder geheel te vervenen en van de polder een droogmakerij te maken. Dit plan werd vanwege ongeschiktheid van de grond niet verwezenlijkt.

Tot 1857 stond de polder geheel op zichzelf. De polder was in bemaling bij Woerden ingenomen, maar maakte geen deel uit van dit Grootwaterschap, evenmin als van Rijnland. Bij het invoeren van de nieuwe reglementen van het hoogheemraadschap van Rijnland en van het Grootwaterschap Woerden kwam de polder binnen de grenzen van het hoogheemraadschap van Rijnland te liggen en ging het deel uitmaken van laatstgenoemde hoogheemraadschap. Het bijzonder reglement werd vastgesteld bij Statenbesluit van 13 juli 1858. De eerste rekening werd bij Rijnland in 1857 ingediend.
Ingevolge statenbesluit van 16 maart 1978 werd de polder opgeheven en opgenomen in het waterschap De Gouwelanden. Dit besluit trad op 1 januari 1979 in werking.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

  • 19 - Circulaires van Provinciale Waterstaat inzake vrijstelling van polderpersoneel voor arbeidsinzet; met marginale aantekeningen.

    Thema's

    • Nederland 1940-1945
  • 100 - Brief van de secretaris van de Weijepoorte polder over de verdeling van de bewakingskosten voor de kaden langs de Enkele en Dubbele Wiericke, 1940

    Thema's