Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Oud-Katholieke bisdom Haarlem

Omschrijving

Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 269 - Stukken betreffende de uitsluiting van NSB-leden van het lidmaatschap van het Oud- Katholiek Verbond van Vakvereenigingen, met enkele andere stukken, betrekking hebbend op dat verbond. 1935-1936

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 78 - Circulaires van het Episcopaat van de Oud-Katholieke kerk aan de geestelijken c.q. gelovigen in verband met de situatie vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1940-1941

    Thema's