Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945

Omschrijving

In 1942 verordende de Duitse bezetter dat de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMBG) in het kader van de gelijkschakeling zou opgaan in de Artsenkamer. Daarop ontstond een protestbeweging onder de artsen en trad het bestuur af. Er ontstond de organisatie 'Medisch Contact' als tegenbeweging tegen maatregelen verordend door de Duitse bezetter op het gebied van gezondheidszorg. J. Roorda, H. Wamsteker en F. Wibaut vormden het secretariaat. Een groot deel van de ruim 6000 Nederlandse artsen sloot zich bij deze contactgroep aan. Het artsenverzet hield zich bezig met de loyaliteitsverklaring, de medische keuringen op arbeidsbureaus, de positie van bedrijfsartsen, het verzet tegen de artsenkamer, de artsenstaking van 1943, protesten en sabotage van de Duitse maatregelen tegen Joodse Nederlanders (bijv. de sterilisatiemaatregelen), het niet doorgeven van informatie (over bijvoorbeeld gewonde verzetsstrijders) aan de Duitse autoriteiten, de voedselsituatie van de Nederlandse bevolking, contacten met de universiteiten en het Nederlandsche Roode Kruis (NRK), verzekeringskwesties en de NSB (Medisch Front)

Dit archief bevat o.a. notulen van bijeenkomsten (inventarisnummer 2), verslagen van verrichtingen van Medisch Contact en van afdelingen (inventarisnummer 3) en 42 alfabetisch geordende dossiers over uiteenlopende zaken als de Arbeitseinsatz, de artsenstaking van 1943, de gezondheidstoestand in het algemeen, de Raad voor de Volksgezondheid, het Roode Kruis, de R.K. Artsenvereeniging, Rijksverzekeringsbank, Steunactie; Centrale Onderlinge en ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers