Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Onderzoeksarchief enquête onder kinderen van 'foute' ouders

Omschrijving

In 2001 en 2002 deed het Historisch Nieuwsblad een onderzoek naar kinderen van ‘foute’ Nederlanders, met name NSB’ers. Hiertoe hielden zij een enquête onder de ongeveer zeshonderd leden van Stichting Werkgroep Herkenning, een organisatie voor lotgenoten. Van deze groep hebben 229 mensen het formulier ingevuld en opgestuurd naar het Historisch Nieuwsblad. Het doel van de studie was inzicht krijgen in de vraag of en in hoeverre het oorlogsverleden van de ouders van deze kinderen hun eigen leven heeft bepaald. In het septembernummer van 2002 verscheen een artikel van Bas Kromhout waarin hij de onderzoeksresultaten presenteerde.

De kern van het archief wordt gevormd door de ingevulde enquêteformulieren. Daarnaast bevat het archief een uitnodiging aan de leden van Stichting Werkgroep de Herkenning om deel te nemen aan de enquête, het resultaat van de enquête in de vorm van een artikel in het Historisch Nieuwsblad en een kleine hoeveelheid correspondentie naar aanleiding van de enquête. Het archief bevat informatie over collaboratie, tweede generatie, naoorlogse periode, verwerking.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid