Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ondergrondse Pers

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Ondergrondse Pers is daar één van. De ondergrondse pers 1940-1945 werd in 1954 gepubliceerd door mejuffrouw L.E. Winkel, hoofd van de Nederlandse Oorlogscollectie van het RIOD. Zij was reeds tijdens de bezetting, in 1943, in opdracht van prof.mr. N.W. Posthumus (op wiens initiatief in mei 1945 het RIOD zou worden opgericht) begonnen met het verzamelen van documentatiemateriaal over de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, waaronder de belangrijkste landelijke uitgaven van de illegale pers.

Dit archief bevat informatie over drukkerijen, Trouw, Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, verzet, illegaliteit, clandestiene pers, illegale bladen, koeriersters.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid