Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ommen, Arbeitseinsatzlager Erika

Omschrijving

In Kamp Ommen zaten tussen juni 1942 en mei 1943 gevangenen die door Nederlandse rechters veroordeeld waren wegens overtreding van de distributiewetten. Daarna was het kamp onder andere bestemd voor ontduikers van de Arbeidsinzet, studenten die de loyaliteitsverklaring weigerden te ondertekenen en "asocialen": landlopers, bedelaars en werklozen. De deelcollectie is gevormd tijdens de verzamel- en onderzoekswerkzaamheden van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD). Daarnaast zijn bijdragen geleverd in de vorm van schenkingen. De deelcollectie bestaat hoofdzakelijk uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat Kamp Ommen door de Duitsers als Arbeitseinsatzlager in gebruik was (1941-1945). Nog tijdens de bezetting is door vertegenwoordigers van de Nederlandse rechterlijke macht een onderzoek ingesteld naar wantoestanden in het kamp. De neerslag van hun activiteiten, waaronder een rapport van bevindingen, is ondergebracht in rubriek 4.1. Voorts behoren naoorlogse correspondentie, processen-verbaal en verslagen tot de deelcollectie. Een belangrijke bron van informatie over individuele gevangenen vormt de correspondentie over een reünie en de totstandkoming van een gedenkboek. Direct na de bevrijding namen drie voormalige gevangenen, bekend als het "Erika-Trio", hiertoe het initiatief. Dit archief bevat informatie over tewerkstelling, ontvluchtingen, mishandeling, rechtszaken, de naoorlogse periode, herdenkingen en kampadministratie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid