Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de NSB-burgemeester (gedep. archief)

Omschrijving

Daniel de Blocq van Scheltinga werd in augustus 1942 benoemd tot burgemeester van Wassenaar. Wassenaar was zowel voor de NSB als voor de Duitse autoriteiten een belangrijke gemeente, omdat hier - zo vlak bij het regeringscentrum - veel Duitse topfunctionarissen en vooraanstaande NSB'ers woonachtig waren. Hij verving tegenstanders door NSB'ers en gaf een weerspannige ambtenaar op voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. In september 1942 verzocht hij de Duitse Ordnungspolizei om de Joodse inwoners van Wassenaar uit hun woningen te verwijderen en te deporteren. Na de moordaanslag op luitenant-generaal H.A. Seyffardt (bevelhebber van het Vrijwilligerslegioen Nederland) liet hij lijsten samenstellen van te arresteren jonge mannen. Hoewel De Blocq van Scheltinga nauw samen werkte met de Duitse politie, is niet met zekerheid te zeggen of hij verzetsmensen heeft aangegeven.

De in dit archiefgedeelte opgeborgen stukken behoren feitelijk tot het gemeentearchief. Gezien het feit dat uit deze verzameling kan worden afgeleid waarmee deze burgemeester zich -al of niet terecht- bemoeide, danwel wat zijn interesse had, is hieruit niets vernietigd en zijn de stukken in deze afzonderlijke verzameling bijeengehouden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers