Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Noach S.M.

Omschrijving


Salomon Machiel Noach (Zutphen 28 december 1909) was één van de zes kinderen van een joodse tapijthandelaar. Al gauw zette hij de familietraditie voort en reisde met zijn tapijten door België en Frankrijk. In mei 1940 bevond hij zich Brussel waar hij zich een plekje bevocht in een overvolle trein richting Parijs. Na enige omzwervingen kwamen de vluchtelingen aan in Toulouse. Noach belandde in een opvangkamp waar hij zich spoedig als tolk en kok verdienstelijk maakte. In september begaf hij zich naar Lyon waar hij zich als tolk meldde bij het Nederlandse consulaat. Een jaar lang hielp hij vluchtelingen en Engelandvaarders aan voedsel, kleding en geldige documenten. Hierbij bewandelde Noach niet altijd de officiële paden, hetgeen een bezorgde ambtenaar er na de oorlog toe bracht hem als de "koning van de zwarte markt te Lyon" te bestempelen.

Bij de eerste razzia's op joden in Lyon in augustus 1942 werden ook Nederlanders opgepakt. Sally Noach verschafte zich toegang tot de gevangenis en wist tientallen landgenoten vrij te praten. De volgende dag bezocht hij gevangenen die in een stadion werden vastgehouden. Het lukte hem om meer dan vierhonderd arrestanten vrij te krijgen. Kort hierop vernam hij dat de Franse politie opdracht had gekregen hem op te pakken. Begin september 1942 vertrok hij uit Lyon, trok over de Pyreneeën en bereikte Madrid. Op de zwarte markt kocht hij valse papieren en een treinkaartje naar Lissabon. In december was hij in Londen. Tot zijn spijt werd hij afgekeurd voor militaire dienst en werd hij als ambtenaar op het ministerie van binnenlandse zaken geplaatst. De Engelandvaarders die hij geholpen had en behouden in Londen waren aangekomen, benoemden Noach tot erelid van hun club "Oranjehaven".

Na de oorlog vernam hij dat zijn ouders waren omgekomen. In 1946 trouwde hij met een secretaresse die hij op een van de ministeries in Londen had ontmoet. Pas voor zijn zestigste verjaardag in 1969 ontving hij erkenning voor zijn verdiensten in de vorm van het Erekruis in de Huisorde van Oranje. Het verzetsherdenkingskruis werd hem posthuum toegekend.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers