Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS), 1945-1950

Omschrijving

Het archief bevat NEFIS inlichtingen rapporten opgemaakt op basis van verklaringen van Indische gerepatriëerden. Verder bevat het archief verslagen van de Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting, collaboratie, behandeling van geallieerde krijgsgevangen en over het verzet in Nederlands-Indië. Het beperkt openbare gedeelte van dit archief (niet-openbaar categorie B) is alleen ter inzage na schriftelijke toestemming tot raadpleging, te verkrijgen d.m.v. een schriftelijk verzoek (per brief, inclusief onderzoeksopzet) aan de directeur van het Nationaal Archief t.a.v. het hoofd Onderzoek. Raadpleging van stukken jonger dan 75 jaar na toestemming van de directeur Nationaal Archief. Deze moet ook toestemming geven voor publicatie van gegevens uit genoemde bescheiden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid