Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Nederlandse Rotogravure Maatschappij, 1913-1982

Omschrijving

In de inventaris zijn geen beschrijvingen aangetroffen die verwijzen naar (gebeurtenissen in) de Tweede Wereldoorlog. Wel wordt in een bijlage van de inventaris verwezen naar een deel van het archief van de Nederlandse Rotogravure Maatschappij dat zich bij het Noord-Hollands Archief (locatie voormalige archiefdienst Kennemerland) bevindt. Volgens de in de inventaris bijgevoegde plaatsingslijst bevinden zich hieronder notulen van vergaderingen van aandeelhouders (oktober 1940-juni 1944), notulen van vergaderingen van commissarissen 1939-1945 en notulen van de bestuursvergaderingen NRM Stichting (1942-1976). Tevens bevinden zich in Haarlem volgens de plaatsingslijst stukken met betrekking tot de oorlog, arbeidsinzet, Duitse orders, werkbezetting, 1940-1944, bevrijding en de bedrijfszuivering na de oorlog. Voor informatie hierover dient u zich te wenden tot het Noord-Hollands Archief.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)