Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Nederlandse Rode Kruis: Hoofdbestuur, (1863) 1867-1945 (1950)

Omschrijving

Het archief van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bevat onder meer vergaderstukken; identiteitsbewijzen en certificaten van medewerkers; stukken
betreffende herdenkingen, reorganisaties, regelingen omtrent het gebruik van het embleem en uniformen; correspondentie, statuten en reglementen van de afdelingen in de
provincies en in Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen; lijsten en correspondentie in verband met de uitreiking van onderscheidingen als de Rode Kruis medaille en het Kruis van Verdienste; stukken inzake schenkingen en legaten aan het Rode Kruis, stukken met betrekking tot de Internationale Rode Kruis conferenties, correspondentie met het Comité Internationale de la Croix-Rouge en buitenlandse zusterorganisaties; voorlichtingsmateriaal en ontwerpen van Rode Kruis-postzegels.

Een groot deel heeft betrekking op de werkzaamheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: onderzoek naar de bescherming van de burgers tegen chemische wapens, de verdeling van levens- en geneesmiddelen, mobilisatie en de oprichting van noodziekenhuizen, staten van gewonde militairen en burgers in ziekenhuizen van het evacuatiegebied Holland, en stukken betreffende evacuaties van burgers uit de kustgebieden en de hulpverlening aan Arnhem in 1944.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 43 - Correspondentie met en betreffende kringcommissarissen en waarnemend kringcommissarissen in het algemeen en van Groningen, Friesland, Drenthe, West-Overijssel, Twenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland (Zuid + Noord), Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers