Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Gouda en omstreken, 1873-1995

Omschrijving

Heropgericht in 1873 als plaatselijk "vrouwen comité", later "hulp-vrouwen-comité" of "hulpcomité", ten behoeve van zieke en gewonde soldaten in oorlogstijd en zieke en gewonde burgers in vredestijd. Opvallend is het feit dat lange tijd het bestuur in zijn geheel of in meerderheid uit vrouwen bestaat. In 1912 werd - kennelijk op instigatie van het hoofdbestuur ("Noodcomité") - het dienstjaar gewijzigd van ca. 1 maart / 28 februari in het kalenderjaar.

Inventarisnummer 7 bevat notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1917-1947. Correspondentie uit de jaren 1933-1947 is te vinden onder inventarisnummers 30-44. Inventarisnummers 71 en 72 bevatten jaarverslagen voor de jaren 1940-1942 en 1945-1948. Voor de jaren 1940 en 1941 betreft het uitsluitend het verslag van de transportcolonne. In inventarisnummer 15 bevindt zich een rooster van toetreden respectievelijk aftreden van bestuursleden uit onder andere de periode 1940-1947. Voor rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1941-1943 en 1947, zie inventarisnummer 81.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 85 - Stukken betreffende de toekenning van het z.g. mobilisatiekruis (herinneringsmedaille 1939-1940), 1940-1942

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers