Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Nederlandse gezantschap/ de Nederlandse ambassade in België (en Luxemburg), 1839-1954 (1961) en daarbij gedeponeerde bescheiden 1924-1954

Omschrijving

Mr. B.P. baron van Harinxma thoe Slooten werd per 4 januari 1938 gezant. Na de Duitse inval in Nederland en België van mei 1940 volgde van Harinxma met het
personeel van het gezantschap de Belgische regering naar Lissabon. Hoewel van Harinxma tijdens de Tweede Wereldoorlog enige andere diplomatieke functies bekleedde
bleef hij formeel gezant bij de Belgische regering. In 1944, toen de Belgische regering zich weer te Brussel vestigde, werd van Harinxma de eerste Nederlandse diplomaat te Brussel met de rang van ambassadeur.In de inventaris is tevens de beschrijving van het archief van de Consulaire Afdeling als afwikkelingsbureau voor Bureau Nationale Veiligheid vestiging Brussel opgenomen. Het betreft de inventarisnummers 1359-1371. De Brusselse vestiging van BNV had tot taak de "screening" van op Belgisch grondgebied aangetroffen Nederlanders en de monitoring van grensoverschrijdend verkeer tussen Nederland en België.

Inventarisnummers 272-273 en 293-295 bevatten agenda's respectievelijk agenda's van de handelsafdeling met betrekking tot de jaren 1939-1940. Inventarisnummers 386-428 bevatten persoonsdossiers van het gezantschapspersoneel 1874-1940, alfabetisch op achternaam geordend. Inventarisnummers 1120-1124 bevatten agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 12 september 1944-31 december 1946. Inventarisnummer 1175 bevat stukken betreffende naturalisaties van personen 1938-1948. Inventarisnummers 1312-1316 bevatten agenda's van ingekomen en uitgaande stukken van de Consulaire afdeling met betrekking tot de periode 14 maart 1945-22 juli 1947.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1372 - Lijsten van Belgen die tijdens de bezetting de Nederlandse ondergrondse beweging hebben geholpen, Nederlanders in België die werkzaam waren in de ondergrondse beweging en overzichten van toegekende onderscheidingen aan Belgische leden van de verzetsbeweging en het Rode Kruis en aan Belgen inzake hun verdiensten voor de Nederlandse zaak in het algemeen, [na 1944]

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers