Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947; Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland 1947-1953

Omschrijving

Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Tevens zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken m.b.t. scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 113 - Nazorg van displaced persons: buitenlandse arbeidskrachten in Nederland (slachtoffers van Arbeitseinsatz)
    1947-1949

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers