Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Nederlandse Bond van Oud B.S.-ers, Afdeling Amsterdam

Omschrijving

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 1944, besloot de Nederlandse regering in Londen de verschillende takken van het verzet te bundelen. Die bundeling, de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.), stond onder commando van Prins Bernhard. Het nog niet bevrijde gedeelte van Nederland werd ingedeeld in gewesten. De leden van de B.S. verenigden zich na de oorlog in een Bond met afdelingen in het hele land.

Het archief bevat o.a. lijsten met plaatsen in Amsterdam waar oorlogsslachtoffers gevallen zijn, periodieken van diverse verzetsorganisaties, verslagen van vergaderingen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid