Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, gewest 13, district Leiden, 1942-1945

Omschrijving

Het archief bevat onder andere: stukken met betrekking tot de organisatie en personeel van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS), waaronder lijst van namen 'in loondienst ' bij het Korps Motordienst NBS, 1945; stukken met betrekking tot aanvragen en uitgifte van voedsel, kleding; stukken met betrekking tot huisvesting en bevoorrading en vervoer. In onder andere rubriek 1, 'Algemeen en organisatie' is correspondentie te vinden (waaronder correspondentie met de staf, januari-februari 1945), en verklaringen van beschikbaarstelling van woningen (inventarisnummer 9). In inventarisnummer 1 (rubriek 8: 'voorwerpen') bevinden zich ingekomen en uitgaande brieven, 1945. Het archief bevat correspondentie met VOL (Voedselvoorziening in Oorlogstijd Leiden)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
    • Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers