Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nederlandsche Unie

Omschrijving

Opgericht eind juli 1940 door J. Linthorst Homan, L. Einthoven en J.E. de Quay. Politieke groepering die zich neerlegde bij de Duitse overwinning en beoogde, in samenwerking met de bezetter, een vernieuwde samenleving op te bouwen waarin zoveel mogelijk Nederlandse cultuurelementen en waarden behouden bleven. Velen zagen in het lidmaatschap van de Unie een mogelijkheid zich af te zetten tegen het nationaal-socialisme en de NSB (archief 123). In december 1941 werd de Nederlandsche Unie door de Duitsers verboden. Na de bevrijding werd door minister-president Schermerhorn de Commissie inzake het Driemanschap van de Nederlandsche Unie (archief 195) ingesteld om het beleid van de Unie te beoordelen.

Het archief van de Nederlandsche Unie is zeer incompleet: van de landelijke leiding zijn uitsluitend gestencilde stukken aanwezig, terwijl van de gewesten alleen Noord-Holland enigszins representatief is vertegenwoordigd. Dit archief bevat informatie over accommodatie, politieke partijen, politieke geschiedenis.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)