Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nederlandsche Unie, afdeling Nijmegen, 1940 - ca.1945

Omschrijving

Het driemanschap van de Nederlandsche Unie, prof. dr. J.E. de Quay, mr. L. Einthoven en mr. J. Linthorst Homan, publiceerde op 24 juli 1940 een oproep aan alle Nederlands tot nationale eenheid. Hun bedoeling was een massabeweging op te richten die zou moeten bevorderen dat Nederland, met handhaving van de traditionele waarden van vrijheid en verdraagzaamheid, in het toekomstige Europa een vorm zou krijgen die voor Duitsland aanvaardbaar zou zijn. Men wilde daarbij ook voorkomen dat de NSB zich zou opwerpen als enige vertegenwoordiging van het Nederlandse volk. Het publiek reageerde enthousiast op de oproep en de aanmeldingen stroomden bij duizenden binnen. Door de geweldige ledenaanwas konden er al spoedig in het land afdelingen worden gevormd. Gelderland vormde een gewest, verdeeld in districten en plaatselijke afdelingen. Er was sprake van een officiële oprichting van een afdeling Nijmegen. De latere plaatselijke secretaris, mr. C.J.A.M. ten Hagen, kreeg eind augustus 1940 een duizendtal exemplaren van het onbekende weekblad "De Unie" over de post bezorgd met het verzoek deze te bezorgen. Samen met zijn secretaresse ging hij de nummers huis aan huis in de bus doen. Daarmee was de afdeling Nijmegen haar werk begonnen. Er kwamen reacties binnen en er melden zich medewerkers.
Ook werden er bijeenkomsten belegd in lokalen boven een bank in de Burchtstraat.
De afdeling werd georganiseerd. De stad (afdeling) werd verdeeld in wijken van elk vijf blokken. Een blok omvatte 200 à 300 leden en werd verdeeld in een aantal kringen van 20 à 25 leden. De afdeling werd bestuurd door de plaatselijke secretaris, de onderverdeling door wijk-, blok- en kringleiders. Daarnaast kwamen er organen voor plaatselijke activiteiten: Jongeren-Actie, een Sociale-Aktie, een afdeling Propaganda, een afdeling Kadervorming, enz. Om de leden te binden werden er regelmatig in kringverband lezingen gehouden over beginselen van de Unie of een cultureel onderwerp (zgn. Unie-Kringen). Nadat in de loop van 1941 door verboden de activiteiten van de Unie steeds verder werden ingeperkt volgde op 13 december de bezetting van de kantoren door de Sicherheitspolitei en de ontbinding van de organisatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)