Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nederlandsche Tandartsenkamer

Omschrijving

De Nederlandsche Tandartsenkamer (NTK) is bij verordening VO 23/1942 d.d. 13 maart 1942 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied opgericht. Bij dezelfde verordening werd de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde opgeheven. Haar rechten, goederen en plichten gingen over op "de Nederlandse Vereniging voor Ziekenfonds tandartsen" (NNvZT), die dezelfde status had als de overeenkomstige vereniging bij de Artsenkamer. De president der NTK (P.J.J. Coebergh) was tevens leider van de NVvZT.

Dit archief bevat informatie over gelijkschakeling, verordeningen, evacuaties, beroepsgroepen, arbeidsinzet en anti-joodse maatregelen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers