Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nederlandsche Landstand

Omschrijving

Gedurende de Duitse bezetting moest ook in Nederland een pendant van de Duitse Reichsnährstand worden opgericht, dat de naam Nederlandsche Landstand zou krijgen. Leider zou E.J. Roskam worden. Op 22 oktober 1941 verscheen de verordening, die de Nederlandsche Landstand in het leven riep als een publieksrechtelijke organisatie, maar wel onder toezicht van de secretaris-generaal van Landbouw en Visserij. Alle boeren, tuinders en vissers werden geacht automatisch lid te zijn, maar alle grote landelijke landbouworganisaties weigerden, evenals alle provinciale landbouwmaatschappijen (behalve de Friesche Maatschappij van Landbouw, waarvan NSB-lid Ruiter voorzitter was). Hierop werden het KNLC, het KNBTB en het CBTB door de Com¬missaris voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen ontbonden. De provinciale landbouwmaatschappijen lijfde hij met één pennestreek in bij de Landstand.

Het archief bestaat uit agenda's, notulen, correspondentie, brochures, etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)