Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde, (1934) 1940-1944

Omschrijving

Deze private instelling speelde een centrale rol binnen de genealogie- en heraldiekbeoefening en fungeerde als koepelorganisatie voor het ‘Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde’, de ‘Nationale Vereeniging voor Geslacht- en Wapenkunde’ en de ‘Nederlandsche Vereeniging van Genealogen’. Het Verbond werd na de oorlog opgeheven en zijn verzamelingen werden verbeurdverklaard.

Het archief bevat ook correspondentie vanaf 1934 over de NSB en over de Nederlandse SS-er C. L. ten Cate. Het merendeel van het archief bestaat uit alfabetisch gerangschikte brieven op afzender, gericht aan het Verbond. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits gesteld.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)