Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden, 1955-1974

Omschrijving

Het archief van het Nederlands Gezantschap (later Ambassade) in Zweden bevat naast een serie agenda's van ingekomen en uitgegane stukken, onder meer stukken betreffende juridische en oorlogsgerelateerde aangelegenheden. Daarnaast bevat het stukken betreffende de organisatie, waterstaat, verkeer en vervoer, economie, wetenschap, staatkundige aangelegenheden, landsverdediging en internationale organisaties.

Bevat enkele oorlogsrelelateerde stukken zoals schadevergoedingen aan oorlogsslachtoffers en stukken over Wallenberg

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers