Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Nederlands Gezantschap in Griekenland, standplaats Athene, (1920) 1940-1954

Omschrijving

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 bleef Griekenland neutraal. In oktober 1940 vielen de Italiaanse strijdkrachten het land binnen gevolgd door de Duitsers. De oorlog kwam ten einde met de bevrijding van Athene in 1944. Tijdens de bezetting van Griekenland door de Duitse troepen vertrok de regering naar
vreemd grondgebied en kwam er een einde aan de diplomatieke vertegenwoordigingen in het land zelf. De Griekse regering vestigde zich in de loop van 1941 als regering in ballingschap te Londen. De Nederlandse regering in ballingschap accrediteerde bij de Griekse regering te Londen een tijdelijk zaakgelastigde terwijl aan de missie van de gezant formeel geen einde werd gemaakt. Baron Bentinck van Schoonheeten werd aangesteld als tijdelijk zaakgelastigde. Jonkheer van Haersma de With werd benoemd tot Nederlandse gezant bij het Griekse hof te Londen. Na de oorlog werd van Haersma de With opgevolgd door L P.J. de Decker, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister met W.V. Cohen Stuart als gezantschapsattaché.

Inventarisnummers 1-2 bevatten agenda's houdende ingekomen en uitgaande stukken met betrekking tot de jaren 1940-1953. archief bevat agenda's voor de periode 1940-1953 en stukken met betrekking tot personeel en financiën. Verder zijn er met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog oa. stukken over decoraties en oorlogsschade (vorderingen e.d.);

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers