Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet, afdeling Utrecht

Omschrijving

De NFR/VVN afdeling Utrecht is één van de lidverenigingen van de landelijk opererende Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet. De afdeling probeerde op regionaal niveau de herinnering aan de oorlog levend te houden en het contact tussen oud-verzetsstrijders te bevorderen. Daarnaast heeft de lidverening Utrecht zich ingespannen om een lijst samen te stellen van gefusilleerde verzetsstrijders in Fort de Bilt. Deze activiteiten resulteerden in het boek van A.M. Overwater, De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945 (Barendrecht 1997).

Het archief bestaat vooral uit correspondentie en administratie van het ledenbestand. Daarnaast is zijn de activiteiten van de lidvereniging terug te zien in het archief, met name de totstandkoming van een lijst met gefusilleerden in Fort de Bilt. Dit archief bevat informatie over de naoorlogse periode, herdenkingen, reünies, belangengroepen, verzet, illegaliteit, oorlogsgetroffenen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid