Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nationaal Steun Fonds

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Nationaal Steun Fonds is hier één van. Het Nationaal Steun Fonds is kort na de oorlog zelf begonnen zijn geschiedenis vast te leggen. In verschillende districten werden hiertoe gegevens ingezameld. Deze zijn verwerkt in een rapport, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift 'Nederland in Oorlogstijd' van januari/februari 1948. Het N.S.F. had echter ook behoefte aan een meer volledige geschiedschrijving, en dan bij voorkeur door een onpartijdig, buiten het N.S.F. staand persoon. In overleg met het RIOD werd de opdracht hiertoe in het voorjaar van 1948 gegeven aan mr.dr. P. Sanders uit Schiedam. Dit archief bevat informatie over verzet en financiering.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid