Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij - Kruyt (NSNAP - Kruyt)

Omschrijving

Nationaal-socialistische partij opgericht in 1933 onder leiding van majoor Cornelis Jacobus Aart Kruyt. De Nederlandsche Nationaal-Socialist was het orgaan van deze partij. Er kwamen 2 afdelingen, een Nederlandse en een Duitse; het hoofdkwartier, de z.g. Rijksleiding, kwam in Nederland. In 1938 ontstond een crisis in de partijleiding. Majoor Kruyt werd door een deel van het in Duitsland werkende partijkader "afgezet wegens deviezensmokkel". Dit deel scheidde zich daarna van de NSNAP af.
In december 1940 werd de NSNAP-Kruyt op last van de bezetter ontbonden en ging de organisatie op in de NSB (archief 123).

Dit archief bevat informatie over politieke partijen, nationaalsocialisme, de vooroorlogse periode en pamfletten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)