Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Nationaal-Socialistische Beweging

Omschrijving

Sinds de oprichting in 1931 was Anton Mussert de leider van de NSB. Bij verkiezingen in 1935 behaalde de beweging acht procent van de stemmen en in 1937 was de NSB met vier zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Tijdens de bezetting steeg het ledental aanzienlijk maar de Duitsers stonden een werkelijke politieke invloed niet toe. Vanwege de omhelzing van de nationaalsocialistische ideologie en de verregaande collaboratie met het Duitse bewind werd de NSB na de oorlog ontbonden. Tienduizenden leden werden gevangen gezet in interneringskampen en berecht.

Dit archief bevat o.a. de dossiers van de Leider, correspondentie met M.M. Rost van Tonningen, correspondentie met A. Seyss-Inquart, stukken van de lijfwacht van Mussert, het Kabinet van de Leider, de Algemeen Secretaris, de Afdeling Secretarie, de plaatsvervangend Leider C. van Geelkerken, de secretaris-generaal Huygen en afdelingen en formaties van de NSB.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)