Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Nationaal Federatieve Raad voor het voormalig Verzet Nederland, afdeling Baarn, 1953-1957

Omschrijving

Nationaal Federatieve Raad voor her Voormalig Verzet Nederland, afdeling Baarn, 1953-1957. Het betreft notulen van vergaderingen 1954-1957, agenda's voor algemene ledenvergaderingen, met bijbehorende stukken, 1954-1957 en stukken afkomstig van het hoofdbestuur, 1953-1957.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid