Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
N.V. Machinefabriek Jaffa te Utrecht

Omschrijving

Aan het eind van de jaren dertig deden zich enige tekenen van economisch herstel voor, maar het uitbreken van de tweede wereldoorlog maakte aan de goede verwachtingen een einde. Gezien hun streven om de industrie in de bezette gebieden aan de Duitse oorlogsproduktie dienstbaar te maken, lag het voor de hand, dat de bezettingsautoriteiten voor een bedrijf als "Jaffa" een bijzondere belangstelling hadden. In 1942 stelden zij er een zg. Treuhänder aan.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 136 - Stukken betreffende de onderhandelingen tussen de N.V. Machinefabriek "Jaffa" en de N.V. "Hulsemo" betreffende de moeilijkheden bij het in produktie brengen van de Hulsebosmotor als gevolg van de oorlogsomstandigheden, 1940-1946

  Thema's

 • 153-154 - Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, afkomstig van de door de bezettingsautoriteiten aangestelde Treuhänder Dr Ing. Hermann Idel en diens plaatsvervanger Dipl. Ing. Hans Tesseraux, 1942-1944

  Thema's

 • 155 - Rapport van het Konstruktionsbüro für Fertigungstechnik Eugen Friedrich Mayer te Rheydt, betreffende een in opdracht van de Treuhänder verricht onderzoek naar de mogelijkheid om de productie van de Machinefabriek "Jaffa" te verbeteren, 1942 september 12, met bijlagen, 1939, 1942

  Thema's

 • 156 - Reaktie van de leiding van de N.V. Machinefabriek "Jaffa" op het rapport van het Konstruktionsbüro für Fertigungstechnik Eugen Friedrich Mayer te Rheydt, 1942 oktober 7

  Thema's