Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Mulder, M.R. en familie

Omschrijving

Menco Rein Mulder (Groningen 23 december 1923) was de een na jongste in een gezin van elf kinderen. In de zomer van 1942 behaalde hij het diploma voor stuurmansleerling aan de Kweekschool voor Zeevaart in Amsterdam. Omdat door de oorlog nauwelijks meer koopvaardijschepen in Nederland voeren, monsterde Menco Mulder aan als lichtmatroos op het kustvaartschip "Ernst". Hij deserteerde toen hij na zijn derde reis op 4 juli 1943 in de havenstad Kalmar (Zuidoost Zweden) van boord ging.

In Zweden verzamelde hij gegevens over Duitsers die hij doorspeelde aan het Nederlandse Consulaat. Aangezien dit gezien werd als een schending van de Zweedse neutraliteit werd hij in juli 1943 veroordeeld tot een half jaar dwangarbeid. Door bemiddeling van de Nederlandse consul werd hem drie maanden kwijtgescholden. Daarna werd hij met andere Engelandvaarders te werk gesteld in de bossen om bomen te kappen.

Op 17 februari 1944 kreeg hij toestemming om naar Engeland te gaan. Met acht anderen werd hij ondergebracht in villa "Glenlea" in Dulwich, een voorstadje van Londen. Hij nam de schuilnaam Piet van Gemert aan en volgde een opleiding tot agent van Bureau Inlichtingen.

Vanwege een wijnvlek op zijn gezicht was Menco Mulder zeer herkenbaar. Dit maakte hem ongeschikt voor uitzending naar bezet gebied. Om toch ingezet te kunnen worden liet hij in Engeland een operatie uitvoeren die het merkteken grotendeels verwijderde.
Na een zeilvakantie met twee maten op een van de Engelse meren werd hij op 27 maart 1945 boven Nederland gedropt. Onder de valse naam Guus Bolman bracht hij voor de groep-Packard vijf radiosets mee. In Den Haag en Utrecht seinde hij als marconist berichten naar Londen tot hij medio april 1945 in Utrecht bij toeval werd opgepakt.

Op zoek naar wapens deed de SD een inval in het huis van mevrouw Althuis aan Willem Barentzstraat 64. Aan Menco Mulder besteedden ze aanvankelijk geen aandacht, tot zijn zender werd ontdekt. Op 23 april 1945 stierf hij in de gevangenis.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)