Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken te Londen, 1940-1945 (1946)

Omschrijving

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken werden in Londen samengevoegd. H. van Boeijen werd minister van beide departementen. Van 31 mei 1944 tot 27 januari 1945 was mr. J.A.W. Burger minister van Binnenlandse Zaken, daarna nam Van Boeijen tijdelijk waar, tot dr. L.J.M. Beel op 25 februari 1945 werd benoemd. Aanvankelijk was de voornaamste taak de steun voor Nederlandse vluchtelingen en de opvang van Engelandvaarders. In de loop van 1942 werd de organisatie uitgebreid en werd de voorbereiding van de terugkeer (wetgeving en organisatorische voorbereidingen) de belangrijkste taak. Het (onvolledige) archief bevat agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, persrapporten, lezingen en radioredes van de minister, stukken betreffende steun aan Nederlandse vluchtelingen in onder meer Spanje, Portugal en Zweden (waaronder persoonsdossiers), stukken betreffende de organisatie en de financiën van het ministerie, onderscheidingen, de voorbereiding van de terugkeer (wetgeving, voorlopig bestuur, zuivering), stukken van de Centrale Inlichtingendienst (CID) en het Bureau Inlichtingen (BI), stukken betreffende de PTT en het radiowezen. Het archief bevat gedeponeerd archief van: mr. J.A.W. Burger, als minister zonder Portefeuille (materiaal over de zuivering) F.J.J.F.M. van der Kroon, hoofd Bureau Zuivering en Documentatie mr. J.G. Kist, één van de belangrijkste ambtenaren op het departement het College van Vertrouwensmannen (Bestuur, rechterlijke macht, openbare orde, zuivering, film, pers, radio, onderwijs, Nationaal Herstel, geld, staatsschuld, werkverruiming en repatriëring).

Onder 'stukken van algemene aard' zijn agensa's van ingekomen en uitgaande stukken van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken te Londen te vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers