Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: PTT-archieven, (1837) 1893-1954 (1972)

Omschrijving

De uitvoerende taken op het gebied van de posterijen, telegrafie en telefonie waren door het Rijk al in het laatste kwart van de 19e eeuw gedelegeerd aan het hoofdbestuur van de PTT. Het archief is op onderwerp geordend. Het bevat onder meer jaarverslagen, stukken betreffende de organisatie van de PTT, het personeel en de gebouwen. De meeste stukken betreffen de taakuitoefening: de postdienst en de postkantoren, het telegraafverkeer, de telefonie en de radiotelefonie, de Postcheque- en Girodienst, de Rijkspostspaarbank. Behalve voor Nederland en de koloniën, zorgde de PTT ook voor een aantal andere landen voor postwaarden (of postzegels) en overige soorten zegels.

In het archief zijn enkele stukken te vinden aangaande zuiveringen binnen de PTT, vijandelijke vermogens en het functioneren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 719 - Stukken betreffende de tewerkstelling van personeel van de Postcheque- en Girodienst in Duitsland

  Thema's

 • 720 - Stukken betreffende de uitzending naar Duitsland alsmede de zuivering van PTT-personeel.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 123-125 - Agenda van uitgaande stukken van het Oorlogsnodenfonds PTT 1940

  Thema's

 • 222 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de veldpostdienst.

  Thema's

 • 223 - Stukken betreffende het verstrekken van informatie door de PTT aan de Beauftragter für das Post- und Fernmeldewesen over de postzendingen met anti-Duitse inhoud.

 • 255 - Staat met een overzicht van landen in Europa waarmee het postverkeer na mei 1940 weer is hersteld.

 • 299 - Staten met overzichten van het aantal verstuurde telegrammen per locatie, met grafiek.

  Thema's

 • 322 - Stukken betreffende de reorganisatie van het telegraafnet.

  Thema's

 • 553 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de Werkcommissie voor de Organisatie van Radiotelefoondiensten.

  Thema's

 • 597-680 - Stukken betreffende de organisatie en de werkzaamheden van de Pers- en Propagandadienst (PPD), geordend volgens de archiefcode van deze dienst.

  Thema's

 • 694 - Nota betreffende de herinvoering van de Postcheque- en Girodienst na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.
  .

  Thema's

 • 721 - Stukken betreffende de tewerkstelling van politieke delinquenten bij de Postcheque- en Girodienst.

  Thema's

 • 740 - Register van beslissingen van het Ministerie van Financiën met betrekking tot onderzoeken naar het betalingsverkeer van bepaalde vennootschappen met Duitsland.

  Thema's

 • 742 - Stukken betreffende de behandeling van de joodse en vijandelijke vermogens.

  Thema's

 • 743 - Stukken betreffende de invloed van de oorlogsperiode op de dienstuitvoering van de Postcheque- en Girodienst.

  Thema's

 • 744 - Stukken betreffende de uitvoering van de verordeningen nrs. 148/1941 en 58/1942 inzake de behandeling van het joods geldelijk vermogen en de joodse vermogenswaarden.

  Thema's

 • 745 - Stukken betreffende de wijziging en toepassing van de Verordening Beperking Betalingsverkeer 1944.

  Thema's

 • 857 - Stukken betreffende de inventarisatie van de behoefte aan stoffen voor de vervaardiging van dienstkleding met het oog op de voorraadpositie van textielgrondstoffen.

  Thema's

 • 904 - Correspondentie met het tijdelijk hoofdbestuur van de PTT te Eindhoven.

  Thema's

 • 918 - Stukken betreffende het verbeteren van de veiligheid van postkantoren, distributiekantoren en het gebouwencomplex van Joh. Enschedé en Zonen naar aanleiding van een roofoverval op een distributiedrukkerij in Groningen,

  Thema's

 • 950-951 - Registers betreffende bestellingen van distributiematerieel.

  Thema's

 • 952 - Stukken betreffende de verkoop van papierafval tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Thema's

 • 961 - Stukken betreffende de controle op de aanmaak van post- en andere rijkswaarden tijdens de Tweede Wereldoorlog,

  Thema's

 • 1094 - Stukken betreffende het ontwerpen, vervaardigen en in omloop brengen van de zeehelden frankeerzegelserie.

  Thema's

 • 1111 - Handboek Militair Gezag: Staf Militair Gezag.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1112 - Herstelwetgeving: Tekstuitgave van de wettelijke regelingen, uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland Deel 1: Militair Gezag.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1121 - Stukken betreffende de totstandkoming van een radio-telegrafische verbinding tussen Nederland en de Verenigde Staten.

  Thema's