Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Omschrijving

Op 26 november 1940 werd het departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen (OKW) in bezet Nederland opgesplitst in een departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en een departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Op het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming werd de pro-Duitse prof. dr. J. van Dam secretaris-generaal. De afdeling kabinet, die voor de oorlog slechts betrokken was bij benoemingen van hoogleraren en onderscheidingen, kreeg een veel uitgebreidere taak. De afdeling ging functioneren als kabinet van de secretaris-generaal, werd verantwoordelijk voor het geheime archief, jeugdbeleid en alle contacten tussen het departement en de Duitse bezettingsautoriteiten. Het archief bevat het zogenoemde crisisdossier (mei-september 1940, inv.nr. 1) over de organisatie van het departement na de Duitse inval, bovendien documentatie over de maatregelen van de Duitse bezetter (waaronder maatregelen tegen Joodse docenten en tegen Joodse leerlingen, stukken over onrust op scholen en maatregelen van de Duitse bezetter tegen activiteiten gericht tegen de Duitse bezetting), dossiers over de leerplannen (waaronder het onderwijs in de Duitse taal), documentatie over leermiddelen en de inspectie. Het bevat stukken over beleid op het gebied van de film, natuurbescherming, jeugdzaken (waaronder de Arbeidsinzet) en lichamelijke opvoeding en sport. Er is ook een beperkt aantal stukken van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Het archief is ontsloten door registers en agenda's op ingekomen en uitgegane brieven en klappers op persoonsnamen, waaronder klappers met de titel 'joodse aangelegenheden'.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen