Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: Afdeling Lager Onderwijs; Hoofdafdeling Lager Onderwijs; Directie Kleuter- en Basisonderwijs, (1880) 1935-1975

Omschrijving

Tijdens de Duitse bezetting (1940 1945) werd het departement gesplitst en de afdeling Lager Onderwijs werd een afdeling van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, dat in 1943 tijdelijk in Apeldoorn werd gehuisvest. De oorspronkelijke taakomschrijving werd uitgebreid met: uitvoering van de Pensioenwet 19221; opleiding van onderwijzers en examens; Rijksschooltoezicht.

Het archief van de (hoofd)afdeling Lager Onderwijs / directie Kleuter- en Basisonderwijs bevat archiefbescheiden betreffende de meerdere vormen van lager onderwijs, het
kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs, het voortgezet gewoon lager onderwijs, (meer) uitgebreid lager onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Daarnaast bevat het ook archiefbescheiden betreffende de meerdere opleidingen van beide richtingen, van onderwijzersopleidingen, van de opleidingen voor kleuterleidsters en van
vervolgopleidingen. Een aantal inventarisnummers bevat oorlogsgerelateerde informatie, waaronder onderwijs in het Duits tijdens de oorlogsjaren, het geven van cursussen in de Franse en Engelse taal tijdens de oorlogsperiode, Duitse scholen en uitsluiting van Joodse leerlingen en leerkrachten van toelating tot arische scholen en examens.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers