Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Marine: Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal J. Th. Furstner, 1932-1968

Omschrijving

Op 1 juli 1936 trad Furstner op als chef van de Marinestaf, anderhalf jaar later (op 1 januari 1938) werd hij bevorderd tot vice-admiraal. Na de mobilisatie van 1939 werd hij ook bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Om aan de laatstgenoemde functie verbonden taken te kunnen blijven vervullen besloot hij op 14 mei 1940 - tegen de wil van de
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, aan wie hij als chef Marinestaf ondergeschikt was met een aantal stafofficieren Nederland te verlaten. Enkele dagen later kon hij zijn hoofdkwartier vestigen in Londen. Toen opnieuw een afzonderlijk departement van Marine werd ingesteld, werd hij per 27 juli 1941 met het beheer daarvan belast, met als consequentie dat hij als minister van Marine zitting kreeg in het kabinet-Gerbrandy. Hij bleef daarnaast echter bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Daarmee kwam een cumulatie van functies tot stand die later in het Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek (der) Enquetecommissie.(Va, 45) niet ten onrechte is gekritiseerd. Furstners ministerschap zou tot 23 februari 1945 duren. Na de bevrijding van Nederland en de nederlaag van Japan legde Furstner, inmiddels per 15 februari 1942 tot luitenant-admiraal bevorderd, op 25 augustus 1945 zijn functie van bevelhebber der Zeestrijdkrachten neer. Daarna maakte hij tot 1 februari 1962 deel uit van
de Raad van State.

Het archief bevat stukken betreffende zijn functies als directeur van de Hoogere Marinekrijgsschool, als bevelhebber en minister. Verder is er correspondentie met C.E.L. Helfrich en marineattachĂ© J.E. Meijer Ranneft, zijn oorlogsdagboek (1940-1942), aantekeningen (1943-1951), beleidsstukken over inlichtingen, strategie, organisatie, materieel, personeel en naoorlogse wederopbouw en stukken over de erewoordverklaring) en als lid van de Raad van State (in het bijzonder stukken over de dekolonisatie). Tenslotte is er materiaal dat betrekking heeft op de verhoren van Furstner door de Parlementaire EnquĂȘtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarissen