Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: Marinecommandant Australië, tot 27 oktober 1943 tevens Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten en daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1942-1947

Omschrijving

Na de val van Java in maart 1942 weken ruim duizend Nederlandse militairen uit naar Australië. De Nederlandse militairen maakten in het vervolg van de oorlog integraal deel uit van de geallieerde strijdkrachten, maar er bleef formeel ook een Nederlandse organisatiestructuur bestaan. Het marinepersoneel kwam te vallen onder schout-bij-nacht F.W. Coster, de Marinecommandant Australië (MCA), die op zijn beurt weer viel onder de bevelhebber der strijdkrachten in het oosten vice-admiraal C.E.L. Helfrich. Op 1 mei 1943 werd schout-bij-nacht P. Koenraad de MCA. Vanaf april 1944 begon men in Australië weer met de voorbereidingen voor de opbouw van een zelfstandige Nederlandse zeemacht. Vanaf april 1946 werd het commando in Australië afgebouwd. In die laatste fase was de MCA vooral bezig met de aankoop van goederen voor Nederlands-Indië. Op 15 augustus 1947 werd de MCA ontheven van zijn taak. Het archief bevat rapporten over de evacuatie, rapporten over de verrichtingen van de schepen (Heemskerck, Tromp, Van Galen, Tjerk Hiddes, onderzeeboten, torpedoboten en mijnenvegers), operaties van de marine rond Nieuw-Guinea (Merauke, Biak, Hollandia), rapporten over de situatie in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting (waaronder stukken van de Netherlands Forces Intelligence Service, NEFIS), stukken betreffende Nederlandse krijgsgevangenen, rapporten over de Nederlandse marine in Australië, contacten met de geallieerde strijdkrachten, personele kwesties (onderscheidingen en decoraties) en de voorbereidingen voor de opbouw van een militair bestuur in Nederlands-Indië (= civil-affairs afdeling). Tenslotte is er gedeponeerd archief in het archief van de MCA: archief van de Royal Netherlands Navy Liaison Officer te Sydney, de commandant van de onderzeebootdienst te Perth en archief van de Hr. Ms. O 19 (1943).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid