Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Indisch Archief

Omschrijving

Het archief bevat losse stukken van het ministerie van Overzeese Rijksdelen, afkomstig uit diverse afdelingsarchieven en persoonlijke archieven van ministers en hoge ambtenaren (dr. J.H.A. Logemann, mr. J.H. van Maarseveen, mr. E.M.J.A. Sassen, L. Neher). De stukken hadden toentertijd een zodanig hoge actualiteitswaarde dat ze om die reden apart zijn gehouden. Ze beslaan de ontwikkelingen in Indonesië van na de Japanse capitulatie in 1945, de soevereiniteitsoverdracht in 1949 tot en met de periode van de Nederlands-Indonesische Unie. Wat betreft de oorlogsperiode is er onder andere informatie over het ondergrondse werk van adjudant onderofficier J.B. Vermeulen en zijn er stukken over repatriëring, Nederlands-Indië onder Japans bestuur (o.a. rapporten van NEFIS kolonel J.H. Spoor), oorlogsschade en een verzameling chronologisch opgeborgen stukken van de minister of het hoofd Commissariaat Indische Zaken, J. Bannier (mei 1945 - december 1949).

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Dossiermap 1. Voorlichting in en over Indonesië vanaf 1945. Regeringsvoorlichtingsdienst 1945 -..

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 9 - Stukken inzake ontwikkeling van de stituatie in Indonesië van mei 1945-maart 1946; a. Komité Nasional Indonesia Poesa; b. Brieven van F.C.C. Schokking, planter te Bandoeng, 1945-1946; c. ontbreekt;
  d. Samenstelling Indonesische kabinetten, enige biografiëen, gegevens omtrent kabinet Sjahrir; e. Indonesisch nationalisme algemeen.
  Koninklijke besluiten houdende tijdelijke voorziening in het Algemeen Bestuur in Nederlands-Indië, 6-5-1942 stbl C39, 5-6-1942 stb. C 44; KB inwerkingtreding overgangsbesluit 14-9-1944 nr. 1 Stbl E 97; b. Uitzending van burger- en militairpersoneel na de Japanse capitulatie, 15-8-1945; c. Oprichting Londens Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, augustus 1945; d. Unificatie in de Strafrechtpleging van mr. H.H. Felderhof, ontbreekt; e. De supply-situatie Ned. Indië ten tijde van de Japanse capitulatie, Supply-basis Hollandia Nederlands Nieuw-Guinea, maart 1946; f. Reorganisatie van de intelligence-diensten in Ned. Indië, 1945, en instructie voor hoofd bureau Inlichtingen, 14-7-1943 en nota CMI, 1948; g. Ondergronds werk van J.B. Vermeulen in 1945 adjudant onderofficier van het KNIL, juli 1945; h. Aantekeningen over het herstel van de bestuursvoorziening op Java en Madoera, 1945; i. Nota's en psychologische beschouwingen m.b.t. de onafhankelijkheid van Indonesië, 1945-1946 [omslag 31-12-1953 Kabinet R 30]; j. Engels-Nederlandse conferentie te Chequers / Civil Affairs Agreement [stukken uit dossier G 166697]
  Gezagsverhouding en bevelvoering Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië 1945; b. Troepenvervoer [moeilijkheden met Australië]; c. Scheepsvervoer troepen naar Ned. Indië, telegrammen 1945-1946; d. Schepen voor het vervoer van repatrianten, evacuées en zieken naar Nederland, telegrammen, 1945-1946; e. Dagelijks beleid in Ned. Indië bij afwezigheid Luitenant Gouverneur-Generaal.

  Thema's

 • 14 - Oorlogsschade / Oorlogsschade-regelingen. [notitie kabinet oktober 1951]; Engeland en de Indonesische kwestie

  Thema's

 • 46 - Map 105 - Venindos. Vereniging van Nederlands-Indische Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, 1946-1947
  Map 109 - Japan en het voormalige Nederlands-Indië. De Japanse bezettingstijd 1942/1945 [hierin Japan-commissie]

  Thema's

 • 53 - Mook, dr. H.J. van, gewezen Luitenant Gouverneur-Generaal, afgetreden november 1948 [i.h.b. aanstelling, pensioen etc.]. Aangesteld m.i.v. 1 januari 1942 KB 29-12-1941 nr. 2 [Londen]

  Thema's

 • 64 - Doos 64
  166/IV Dossiers betreffende:
  A. Aidid [bevat alleen publicatie Oemmat Islam Membela Negara]
  Drs. Mohammed Hatta,1948-1952 [bevat bijna compleet verbaal 15 mei 1952 kabinet/geheim T 34]
  S.M. Kartosoewirjo, 1940-1941 [stukken afkomstig uit archief Procureur-Generaal voor 1942 !] Tan Malakka [vnml betreffende zijn studie "Dialectica"], 1948-1949
  Dr. Nasroen, 1948-1949
  Ranti, 1947-1948 Semaoen [omslag is leeg, verwijzing naar exhibitum stukken ] Soetan Sjahrir [zijn publicatie "Our Struggle")
  Soekarno, 1940-1950

  Thema's

 • 71 - 75 - Verzameling chronologisch opgeborgen stukken, merendeels ter kennisname voor of ingekomen bij de minister, soms bij J. Bannier hoofd Commissariaat voor Indische Zaken, van 6 mei 1945 t/m 31 december 1949. Afkomstig uit map 6 VI

  Thema's

 • 83 - Militair Strafrecht in Nederlands-Indië, 1945-1950
  NICA [Netherlands Indies Civil Administration] Handbook deel II Indische Zaken, augustus 1945

  Thema's