Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM), (1942) 1944-1949 (1984)

Omschrijving

De archieven van de Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers bevatten onder ander lijsten van oorlogsmisdadigers, verdachten en ooggetuigen, lijsten en vonnissen tegen Japanse oorlogsmisdadigers gewezen in Nederlands-Indië, correspondentie voornamelijk gevoerd met subcommissies bevattende informatie over van oorlogsmisdadigers verdachte personen, zonder dat er van actieve opsporing sprake is, dossiers inzake opsporing en aanhouding van oorlogsmisdadigers, documentatie betreffende diverse personen, voornamelijk bestaande uit kopieën van artikelen uit de 'Deutsche Zeitung in den Niederlanden', stukken van de verschillende sub-commissies en dossiers inzake de opsporing en uitlevering van oorlogsmisdadigers.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid