Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden: Afdeling Vervoerwezen, 1940-1941

Omschrijving

Het archief van de Afdeling Vervoerwezen van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden van het Ministerie van financiën bevat alleen stukken betreffende de afhandeling van door het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie gevorderde (Spoorweg)goederen, de afbraak van militaire voorzieningen en overlevering van het vrijkomende materiaal aan Duitse militaire instanties.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)