Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Defensie: Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS), 1940-circa. 1956

Omschrijving

De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten geven een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Het archief omvat het leeuwendeel van het archiefmateriaal dat is voortgekomen uit de verschillende onderdelen van beide verzetsorganisaties. Dit zijn van de OD o.a. de agenda's en correspondentie van het Hoofdkwartier, het materiaal betreffende verschillende bureaus ressorterend onder de Generale Staf, evenals de archieven van de overige secties van de Ordedienst.In de rubrieken die de verschillende secties omvatten, is daarnaast ook vaak het onderscheid gemaakt tussen stukken van een algemene of bijzondere aard. Stukken m.b.t. de OD van een bijzondere aard zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel. Stukken van een algemene aard zijn vaak rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen. Dit materiaal biedt inzicht in het ontstaan, de organisatie, de bevelstructuur, het kader, en de geschiedenis van de OD in de verschillende gewesten, evenals de verhouding tot de Nederlandse regering in Londen en de verstandhouding tot de andere verzetsorganisaties in ons land. Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Het archief is opgedeeld in stukken van een algemene aard, zoals agenda's, indices en correspondentie, evenals stukken van bijzondere aard. De stukken van de laatst genoemde categorie hebben betrekking op de organisatie en taakuitvoering van de BS, incidenten, personeel en administratie.Het derde en vierde deel van deze inventaris wordt gevormd door het archief van de Gewest 5 van de Ordedienst, 1944, en het archief van de Stoottroepen. Het eerste archief bevat voornamelijk correspondentie en inschrijfmiddelen, waar het tweede archief voornamelijk is opgemaakt uit dagrapporten van de verschillende Bataljons Regiment Stoottroepen, en stukken aangaande het afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen. Het merendeel van de laatst vermelde stukken is geordend in twee bijlagen. Daarnaast is een groot gedeelte van het archief gereserveerd voor de Inventaris van het Archief van het Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten (1944-1965) en de Inventaris van de Archieven van de Afwikkeling in de Diverse Gewesten. Deze archieven hebben diverse archiefvormers, deze zijn voornamelijk Gewestelijke en Districtcommandanten, en de verschillende bureaus en bijkantoren van de BS in het naoorlogse Nederland. Het laatste deel van de inventaris wordt gevormd door het persoonlijk archief van C. Tonnet. Veel stukken nagelaten door dhr. Tonnet hebben betrekking op zijn spionage en inlichtingen werk voor de OD.

De collectie Binnenlandse Strijdkrachten 1939-1953 is nader ontsloten door middel van een nadere toegang, die achter de inventaris in de studiezaal van het Nationaal Archief is geplaatst. Deze nadere toegang is vooralsnog niet via het internet te raadplegen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 411-434 - Stukken betreffende voordrachten voor onderscheidingen van OD-medewerkers, 1945-1053, 1977

  Thema's

 • 81,84 - Stukken betreffende de interne organisatie van de OD, arrestaties en executies van leden van verzetsgroepen, 1944-1947, 1949

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 70 - Stukken betreffende de rol van Christiaan Lindemans, alias King Kong, bij het verloop van de strijd om Arnhem, 1944, 1948-50, 1956, 1958

  Thema's

 • 93 - Stukken betreffende de toestand van de gevangenen in de concentratiekampen te Vught en Amersfoort, de inrichting en bewaking daarvan, alsmede de inrichting en bewaking van het concentratiekamp te 's-Hertogenbosch, 1943, z.d

  Thema's