Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Defensie: Militaire Luchtvaart en -verdediging, 1910-1940 (1944)

Omschrijving

Het archief met betrekking tot de militaire luchtvaart en luchtverdediging bevat zeer uiteenlopende archiefbescheiden. Naast de vele agenda's van ingekomen en uitgaande stukken en uitgaande minuten, waarvan sommige via de verschillende bijlagen nader toegankelijk zijn gemaakt, bevat het archief ook maandrapporten, akten van verbintenissen met vliegeniers, luchtfoto's, gemaakt door de Fototechnische Dienst en dossiers betreffende de verschillende typen vliegtuigen. Tevens bevat het verschillende soorten documentatie zoals brochures van de diverse bedrijven op het gebied van de luchtvaartindustrie en stukken betreffende de bemoeienis van het Rijk met de burgerluchtvaart.

Alle series over de periode 1938-1940 bevatten gegevens over de oorlogsvoorbereidingen, de mobilisatie en de gevechten tijdens de meidagen 1940. In de papieren inventaris op de studiezaal van het Nationaal Archief zijn diverse algemene series uit dit archief gedetailleerd op onderwerp ontsloten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen