Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van het ministerie van Defensie (en de taakvoorganger ministerie van Oorlog), deel 1, (1898) 1945-1996

Omschrijving

Het archief bevat stukken van verschillende onderdelen van Defensie. Het grootste gedeelte van het archief heeft betrekking op de na-oorlogse periode. Een aantal inventarisnummers heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 38-81 - Het afwikkelen van de financiĆ«le aangelegenheden inzake de Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1951 NB. Bevat onder andere stukken betreffende betalingen aan particulieren/BS Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Enschede, gewest Friesland, Rotterdam. Verder is er informatie over distributiedienst Hengelo te vinden, stukken met betrekking tot krijgsbuit, het Nederlands Beheersinstituut, Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers-Landelijke Knokploegen en vorderingen van Philips op de Binnenlandse Strijdkrachten.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers