Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Buitenlandse Zaken:Vice-consulaat te Dar es Salaam (Tanganyika) 1927-1950

Omschrijving

Het archief bevat gegevens over de inrichting van de dienst, huisvesting, en personeel. Voorts stukken inzake burgerlijke stand, nationaliteitskwesties, emigratie, immigratie van staatloze Joden, steunfondsen in verband met de Tweede Wereldoorlog, culturele zaken. Er is een index op persoons- en zaaknamen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 24 - Voorlichting over Nederland, 1943-1944, 1949. Betreft beleid van de Nederlandse regering in Londen, redevoeringen van Nederlandse bewindslieden, terugkeer naar Nederland. Propagandageschriften. Radio Oranje. Verzending van de Nieuwsbrief aan de Nederlandse kolonie in Brits Oost Afrika. Nederlandse radio uitzendingen.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 5 - Onderscheidingen voor Nederlanders. 1948-1950. Hierin Mgr. B.G. Hilhorst, pater Raeskin. Kandidaten voor oorlogsonderscheidingen.

  Thema's

 • 6 - Regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 1941,1948. Ook viering Koninginnedag.

  Thema's

 • 7 - Behoud van nationaliteit door Nederlanders die dienst nemen bij vreemde krijgskrachten, 1940-1943. Betreft de volgende personen: F.J. van Oldenborgh, S.J. de Waal, F. Kehrer,
  G.J. Abbink, F.W. Maager, H. Teerling, H.H. van Wijk. Ook registratie van Nederlandse Geestelijken.

  Thema's

 • 8 - Nationaliteitsonderzoeken. 1930, 1939-1943. Betreft Hermann Weissenborn, W. Büchsel, A.R. Rosswy.

 • 9 - Algemene oproep tot registratie, gericht tot de Nederlanders in Tanganyika.1940.

 • 12 - Verplichte registratie van Nederlanders bij de Britse overheid. 1942. Betreft "registration of aliens". Zie ook inv. Nr. 25.

  Thema's

 • 13 - Instructies inzake scheepvaartzaken. 1929-1948

  Thema's

 • 14 - Voorlichting over correspondentie met bevrijd Nederland. 1945

  Thema's

 • 16 - Financiële aangelegenheden van Nederlandse particulieren en bedrijven. 1939-1946. Hierin regelingen inzake effecten. Reygersberg Versluys. Goederen en vorderingen van
  Nederlanders in het bezet gebied. Vrijwillige en verplichte belasting voor Nederlandse onderdanen. Zetelverplaatsingen. Status van Nederlandse maatschappijen. Zie voor belasting ook inv.nr. 28.

  Thema's

 • 18 - Migratieaangelegenheden. 1940-1949. Hierin inlichtingen. M. de Boer. J. Rothschild. Immigratie van staatloze Joden in Tangayika.

  Thema's

 • 19 - Steunfondsen voor Nederland. 1941-1946 Betreft collectes ten bate van bezet Nederland onder Nederlanders in Tanganyika, georganiseerd door Holland Week in Pretoria.

  Thema's

 • 20 - Help Holland Fonds Oost Afrika. 1945 Betreft hulpactie ten bate van Nederland in Tangayika. Vergaderingen van het Werkcomité.

  Thema's

 • 21 - Overige steunfondsen. 1940-1946. Betreft Rode Kruis, Prins Bernhard Fonds, Margrietfonds, Jan van Galenfonds, Nederlands Steunfonds. Engelse fondsen. Tanks voor Churchill-fonds. Steun aan Joden in bezet gebied.

  Thema's

 • 22 - Consulaire bijstand aan Nederlanders in Tanganyika. 1940-1949. Hierin instructies inzake opsporing van Nederlandse familieleden in Nederland (1940), onderstand en repatriëring. Deviezencontingent voor Nederlandse rooms-katholieke missies. Pensioen van F.W.Maager.

  Thema's

 • 23 - Herdenking van 10 mei 1940 door Nederlanders in Oost-Afrika. 1942-1943

  Thema's

 • 25 - Onbetrouwbare Nederlanders en Duitse staatsburgers in Brits Oost Afrika, Tanganyika territorium, 1940-1945. Hierin internering van R. Murris, Büchsel en von Balluseck. Zwarte lijsten van vijandige onderdanen van Nederland. H.H. Bortst. W.G. Wiese. Betreft ook Britse "alien restriction act" en "defence regulations".

  Thema's

 • 26 - Dienstplichtaangelegenheden van Nederlanders in Brits Oost Afrika, Tangayika Territorium. 1940-1945. Hierin bezwaren van bedrijven tegen bedrijfsinkrimping. Opheffing Nederlandse Militaire Missie in Pretoria. De volgende dienstplichtigen in alfabetische volgorde: G.J.Abbink, J. Aumer, D.J.Binnendijk, H. Harmens, J. Heebels, F. Kehrer, C.C.BN. Krom, J.H. Molenveld, M.C. Nuyten, F.J. van Oldenborgh, F.H. Schutze, A. van Someren Greve, H. Teerling, S.J. de Waal, W.A. van Walterop, D. Wolters, H. van Wijk.

  Thema's

 • 27 - Vrijwillige dienstneming van Nederlanders voor militaire dienst in Europa of Nederlands-Indië. 1940-1944. Hierin instructies. Betreft ook vrijwillige inkomstenbelasting. Hierin de volgende personen: Ir. H. Harmens, H.W. van Panhuys, C.R.M. Schölvicnk. Ontbinding van Tananyika Defense Force, T.D.F.

  Thema's

 • 28 - Vrijwillige belasting, geheven van Nederlanders in Oost Afrika. 1941 Zie ook inv.nr. 16 en 27.

  Thema's