Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gezantschap te Japan (Tokio), (1880), 1923-1941 (1942)

Omschrijving

Het archief bevat correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie, over de bezetting van Mantsjoerije in de jaren dertig en over het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het archief bevat tevens stukken over Nederlands-Indië op diverse terreinen waaronder de handel en stukken betreffende de politieke en economische expansie van Japan in Nederlands-Indië. Ook zijn er stukken over Nederlandse activiteiten op het gebied van handel, nijverheid, scheepvaart en visserij. Het archief omvat tevens enige documentatie over de van oudsher belangrijke bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Japan en overzichten van de Japanse pers.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 82 - Stukken betreffende Nederlanders in dienst van Duitse firma's.1940-1941.

 • 83 - Stukken betreffende de handel met vijandelijke mogendheden, o.a. met bezet Nederland en de controle op de Nederlands-Indische uitvoer. 1940-1941.

  Thema's

 • 84 - Correspondentie van de Nederlandse consul-generaal te Kobe met het gezantschap te Tokio en de gouverneur-generaal in Nederlands-Indië. 1940-1941.
  Zie tevens inv.nr. 108

  Thema's

 • 85 - Stukken betreffende de problemen rond de voorgenomen reis van generaal b.d. M. Boerstra en mr. W.G.F. Jongejan naar Nederlands-Indië. 1940-1941

  Thema's

 • 86 - Stukken betreffende goederen die volgens de Nederlandse regering gerekend dienden te worden tot contrabande, 1940-1941

  Thema's

 • 87 - Stukken betreffende de moeilijkheden in verband met de reizen van Nederlanders naar Canada en de VS. 1941

  Thema's

 • 88 - Stukken betreffende de beperking van Japanse havenfaciliteiten voor buitenlanders i.v.m. de mobilisatie. 1941.

  Thema's

 • 89 - Stukken betreffende de Japanse censuur van Nederlandse poststukken. 1941

  Thema's

 • 90 - Stukken betreffende de controle van Nederlandse ondernemingen in door Japan bezet Chinees gebied. 1941.

  Thema's

 • 91 - Stukken betreffende de evacuatie/verlaten van Nederlanders uit Japan, 1941

  Thema's

 • 92, 97-105 - Stukken betreffende het Nederlands personeel van het gezantschap te Tokio, 1919-1936 en 1935-1942, waaronder lijsten van Nederlandse ambtenaren in Tokio, 1940-1941

 • 111-114 - Stukken betreffende en afkomstig van de Nederlandse (vice) consulaten in Japan en door Japan bezet/beheerst gebied, 1921-1941 (Seoel 1926-1940; Shimonoseki 1930-1941; Taihuko (Formosa) 1921-1927 en 1938-1941; Tokio (vice-consulaat) 1927-1941)

 • 117 - Stukken betreffende Nederlands consulair personeel in Japan, 1922-1941

 • 122 - Stukken betreffende het verlenen van douane -en immigratiefaciliteiten voor Japanse ambtenaren in Nederlands-Indië, 1938-1941

  Thema's

 • 135 - Stukken betreffende de Nederlander F.J. Pinedo, woonachtig geweest in Japan, 1936-1939

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 141 - Stukken betreffende de betrekkingen tussen Japan en de VS (USA) 1923-1941

  Thema's

 • 143 - Stukken betreffende de Japanse bezetting van Mantsjoerije, 1931-1936

  Thema's

 • 144 - Stukken betreffende de Ashida rede in de Rijksdag inzake het Japanse buitenlandse beleid, 1933

  Thema's

 • 145 - Stukken betreffende de Japanse expansie naar Nieuw-Guinea, 1933-1936

  Thema's

 • 155 - Stukken betreffende de door Japan toegepaste beginselen bij de behandeling van prijsschepen en van belligerente handelsschepen, 1940-1941

  Thema's

 • 166 - Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Japan en Frankrijk, 1938-1941

  Thema's

 • 173-176 - Stukken betreffende de politieke en economische expansie van Japan naar Nederlands-Indië (waaronder persberichten bestemd voor opname in de zogenaamde Tokio rapporten), 1910-1940

 • 182 - Stukken betreffende het incident inzake het vermeende neerhalen door Nederlandse soldaten van de Japanse vlag in Tarakan (Nederlands-Indië). Afschriften. 1936

  Thema's

 • 188 - Stukken betreffende de Nederlands-Indische invoerlicentie-ordonnantie en de ordonnantie inzake vreemdelingen arbeid. 1933-1940

  Thema's

 • 224 - Stukken betreffende de uitvoer van aardolieproducten van Java naar Japan. 1938-1941

  Thema's

 • 225 - Akte van zetelverplaatsing van de Nederlandse-Indische Handelsbank van Amsterdam naar Batavia. Met afschriften. 1940

  Thema's

 • 227 - Stukken betreffende de import/exportverhouding tussen Japan en Nederland c.q. Nederlands Indië, 1933 en 1939-1941

  Thema's

 • 230 - Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Japan en Nederlands-Indië, 1936-1941

  Thema's

 • 240 - Stukken betreffende het aanbieden aan de Japanse regering van het verdrag van Génève (6 juli 1906) inzake het toepassen van de daarbij behorende regels in geval van een zeeoorlog. 1937-1939

  Thema's

 • 244 - Stukken betreffende de Nederlandse en Japanse voorschriften op de toelating van vreemde schepen in hun havens, 1934-1940

  Thema's

 • 245 - Stukken betreffende de Japanse wet op de staatsmobilisatie, 1938-1939

  Thema's

 • 246 - Stukken betreffende bezoeken van Nederlandse marine officieren aan Japan, 1939

  Thema's

 • 253 - Stukken betreffende de Nederlandse vereniging te Kobe, 1937-1939

  Thema's

 • 255 - Stukken betreffende het verblijf van de Nederlands-Indiër Amir Hassani Hassan in Japan. 1937-1941.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 256 - Lijsten van Nederlanders in Japan, en de Nederlandse Vereniging in Japan. 1937-1941.

  Thema's

 • 258 - Stukken betreffende visaverlening aan Japanners.1939-1941.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 259 - Stukken betreffende de Japans-Nederlandse vereniging. 1939-1941.

  Thema's

 • 264-266 - Wekelijkse persoverzichten van de Japanse dagbladen. Met bijlagen, 1936-1941

  Thema's

 • 267 - Stukken betreffende de waarneming van de Hongaarse belangen door het Nederlands Gezantschap te Tokio. 1939-1941

 • 269 - Stukken betreffende Nederlands-Indië en Oost-Azië in de Japanse pers, 1940-1941

  Thema's

 • 270-271 - Stukken betreffende de houding van de Japanse pers ten opzichte van het buitenland. Met bijlagen. 1938-1941

  Thema's

 • 282 - Stukken betreffende Japanse luchtvaartaangelegenheden, 1937-1941

  Thema's

 • 283 - Stukken betreffende radio-uitzendingen tussen Nederlands-Indië en Japan/China, 1937-1941

  Thema's

 • 295 - Stukken betreffende drukwerken waarvan de invoer in Nederlands-Indië verboden is, 1937-1940

  Thema's

 • 303-304 - Stukken betreffende het keizerlijke Japanse hof. 1923-1941

  Thema's

  • Nederland 1940-1945